Ostatnia aktualizacja:

13.11.2018

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem naszego serwisu WWW.

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z serwisu WWW.fithome.co.uk, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy osób, które: złożyły zamówienie w serwisie WWW.fithome.co.uk lub zapisały się na świadczenie im usługi newsletter.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu ich w serwisie WWW.fithome.co.uk jest Fit Home Limited z siedzibą w United Kingdom, Feltham, TW14 8AP, 95 Southville Road. Podanie danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest:

- niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np. złożenie zamówienia i jego realizacji,

- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy.

Informacje, jakie możemy zbierać od państwa

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:

Informacje dostarczane lub przekazane wcześniej na nasz Serwis, w tym również za pośrednictwem wszelkich funkcji interaktywnych. Obejmuje to (między innymi) informacje przekazywane w momencie rejestrowania się w naszym serwisie, subskrypcji naszego serwisu lub zamawiania innych usług. Możemy również zwracać się do Państwa o przekazanie nam pewnych informacji w jeżeli będziecie Państwo przystępować do konkursów lub brać udział w promocjach prowadzonych lub sponsorowanych przez nas i jeżeli będziecie Państwo zgłaszać jakieś problemy dotyczące naszego serwisu.

Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami, będziemy mogli przechowywać zapis naszej korespondencji oraz wszelkich zawartych w niej informacji.

Możemy również zwrócić się do Państwa o wypełnianie ankiet lub kwestionariuszy wykorzystywanych przez nas w celach badawczych, jednak ich wypełnienie nie będzie dla Państwa obowiązkowe.

Szczegółowe informacje na temat Państwa wizyt w naszym Serwisie WWW, w tym, między innymi, dane ruchowe, dane lokalizacyjne, logi WWW oraz inne dane dotyczące komunikacji, o ile są one wymagane w celach Państwa billingu lub w innych celach jak również zasoby, do których mieliście Państwo dostęp.

Adresy IP

W celach administracji systemem i raportowania zbiorczych informacji możemy gromadzić informacje na temat Państwa komputera, w tym również, o ile informacje takie są dostępne, na temat jego adresu IP, systemu operacyjnego oraz typu przeglądarki. Są to dane statystyczne na temat działań i wzorców działań użytkowników przeglądających nasze strony, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.

Pliki Cookie

Informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w Polityce w sprawie plików cookie.

Bezpieczeństwo

Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa są bezpiecznie przechowywane na serwerach zlokalizowanych w serwerowniach Amazon Web Services (AWS) w Irlandii, na terenie Unii Europejskiej. Korespondencja e-mailowa i wszystkie dane przekazywane tą formą komunikacji są przechowywane i przetwarzane przez usługę GSuite.

Jeżeli nadaliśmy Państwu hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszego Serwisu WWW (lub jeżeli wybraliście je Państwo samodzielnie), to ponosicie Państwo odpowiedzialność za zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy Państwa o nieprzekazywanie tego hasła żadnym innym osobom.

Przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tego serwisu WWW jest zabezpieczane za pomocą współczesnych, typowych środków technicznych.

Połączenie jest szyfrowane 256-bitowym kluczem zweryfikowanym i podpisanym przez GeoTrust.

Otrzymane od Państwa informacje i dostęp do nich przechodzi przez ścisłe procedury i środki bezpieczeństwa. Staramy się podjąć wszystkie niezbędne środki, aby zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Wykorzystanie Informacji

Przechowywane przez nas informacje na Państwa temat możemy wykorzystywać w następujące sposoby:

- Aby zapewnić prezentowanie treści z naszego Serwisu WWW w najoptymalniejszy sposób dla Państwa i dla Państwa komputera.

- Aby udostępniać Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamawiacie Państwo od nas lub które naszym zdaniem mogłyby być dla Państwa interesujące, o ile zgodziliście się Państwo na kontakt w takich sprawach.

- W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.

- Aby umożliwić Państwu korzystanie z funkcji interaktywnych naszego serwisu, gdy będziecie Państwo chcieli z nich skorzystać.

Aby informować Państwa o zmianach w naszym serwisie i w naszych usługach.

FIt Home po żadnym względem nie będzie przekazywał pańtwa danych osobowych usługom trzecim, o ile nie jest to wymagane w celach funkcjonalnych w ramach działaności serwisu (np. bramki płatności).

Ujawnianie państwa Informacji

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, co oznacza nasze przedsiębiorstwa zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową oraz jej przedsiębiorstwa zależne.

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio osobom trzecim:

- W przypadkach, w których powierzamy osobom trzecim tworzenie i rozbudowę naszego Serwisu WWW i/lub jego utrzymanie i/lub świadczenie usług reklamowych/marketingowych i/lub hostingowych lub innego rodzaju usług technicznych.

- Jeżeli my lub zasadniczo cały nasz majątek zostanie przejęty przez osobę trzecią, w przypadku czego dane osobowe przechowywane przez nas w związku z niniejszą Polityką Prywatności lub na jej mocy staną się jednym z przenoszonych aktywów.

- Jeżeli jesteśmy zobowiązani ujawnić lub udostępniać Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymagań jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu egzekucji i innych umów lub porozumień lub w celu zabezpieczenia praw, majątku lub bezpieczeństwa nas, naszych klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celach zapobiegania nadużyciom i ograniczania ryzyka kredytowego.

Państwa prawa

Macie Państwo prawo wystąpić do nas z wnioskiem o nieprzetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle informujemy Państwa w każdym przypadku (przed zebraniem Państwa danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych w takich celach lub o zamiarze ich ujawnienia jakimkolwiek osobom trzecim w takich samych celach, jeżeli wykracza to poza zakres użytkowania przez Państwa naszego Serwisu WWW. Możecie wówczas Państwo dochodzić swoich praw zapobiegających takiemu przetwarzaniu przez zaznaczenie pewnych pól w formularzach, jakie wykorzystujemy do zbierania Państwa danych. Z prawa tego możecie również Państwo skorzystać w dowolnym czasie przesyłając nam stosowną informację na adres info@fithome.co.uk

Serwisy podmiotów zewnętrznych

Nasz Serwis WWW może zawierać linki prowadzące do lub z serwisów WWW naszych partnerskich sieci, reklamodawców i przedsiębiorstw powiązanych. Jeżeli wybierzecie Państwo link prowadzący do jakiegokolwiek z tych serwisów, prosimy pamiętać, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności oraz, że nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z politykami tych serwisów WWW przed przesłaniem na nie jakichkolwiek danych osobowych.

Dostęp do informacji

Niniejsza Polityka Prywatności przyznaje Państwu prawo do sprawdzenia, czy posiadamy informacje na Państwa temat i jeżeli je posiadamy, prawo do wglądu w takie informacje oraz prawo do ich poprawiania, jeżeli są nieprecyzyjne. Macie Państwo również prawo zlecić usunięcie swoich danych osobowych lub ich zablokowanie, jeżeli ich przetwarzanie stanowić będzie naruszenie obowiązujących przepisów o prywatności danych.

Okres przechowywania

Ogólnie, nie będziemy przechowywać danych uzyskanych za pośrednictwem tego Serwisu WWW przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub tak długo, jak nakazuje to prawo.

Zmiany w treści naszych polityk prywatności

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do naszej polityki prywatności, w przyszłości będą publikowane na tej stronie oraz, a w przypadkach, w których będzie to właściwe, będziemy informować Państwa o tym drogą e-mailową.

KONTAKT

Zapraszamy do kierowania do nas pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je na adres info@fithome.co.uk.

§.3 Informacje o stosowaniu przez nas plików cookie

Nasz serwis WWW wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników naszego serwisu WWW. Pomagają nam one w zapewnieniu Państwu dobrej obsługi podczas przeglądania naszego serwisu WWW oraz pozwalają nam usprawnić jego funkcjonowanie. [Kontynuując przeglądanie tego serwisu WWW, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies.]

Plik cookie, to małe pliki zawierające litery i cyfry, które przechowywane są po stronie Państwa przeglądarki lub na dysku twardym Państwa komputera, o ile wyraziliście Państwo na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które przenoszone są na dysk twardy Państwa komputera.

Stosujemy następujące typy plików cookie:

Wyłącznie niezbędne pliki cookie. Ta grupa obejmuje pliki cookie, które są wymagane do funkcjonowania naszego serwisu WWW. Obejmują one, na przykład, pliki cookie umożliwiające zalogowanie się do bezpiecznych sekcji naszego serwisu WWW, korzystanie z koszyka zakupów lub z usług rozliczeń elektronicznych.

Pliki cookie o funkcjach analitycznych/do optymalizacji wydajności. Takie pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie i zliczenie liczby gości oraz sprawdzenie do jakich części naszego serwisu docierają odwiedzające go osoby. Pomaga to nam w usprawnieniu funkcjonowania naszego serwisu WWW, na przykład poprzez ułatwienie użytkownikom wyszukiwania informacji, których poszukują.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością. Są on wykorzystywane do rozpoznawania Państwa, gdy powracacie Państwo na strony naszego serwisu WWW. Umożliwiają nam one dostosowywanie udostępnianych przez nas treści do Państwa wymagań, powitanie Państwa z imienia i nazwiska oraz zapamiętanie Państwa preferencji (na przykład: wybranego języka lub regionu).

Informacje na temat poszczególnych plików cookie, jakie stosujemy oraz na temat celów, w jakich je stosujemy:

_ga - wygasa po upływie w 2 lat - Google Analytics - używany do odróżnienia danego użytkownika / komputera od innych odwiedzających.

_gid - wygasa po upływie w 24 godzin - Google Analytics - używany do odróżnienia danego użytkownika / komputera od innych odwiedzających.

_gat - wygasa po upływie 1 minuty - Google Analytics - używany do zmniejszenia ilość indywidualnych logowań statystycznych

cookieconsent_status - wygasa po upływie 1 roku - używany do akceptacji używania cookies na naszej stronie WWWs

Pliki cookie możecie Państwo zablokować wybierając w swojej przeglądarce, o ile udostępnia ona taką funkcję, opcję odmowy tworzenia pewnych lub wszystkich plików cookie. Jednak, jeżeli w przeglądarce internetowej zablokujecie Państwo tworzenie wszystkich plików cookie (wraz z istotnymi plikami cookie), to może to uniemożliwić Państwu dostęp do całości, bądź do części stron naszego serwisu WWW.

NASI PARTNERZY